ดาวน์โหลด .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (สำหรับ Windows 32Bit)ดาวน์โหลด Microsoft.NET Framework 3.5 Family สำหรับ Windows XP x 86 และ Windows Server 2003 x 86
การปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)

ปัญหาที่มีการการปรับปรุงแก้ไขประกอบด้วย

  • KB958481 แก้ไขสำหรับ .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  • KB958483 แก้ไขสำหรับ .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  • KB958484 แก้ไขสำหรับ .NET Framework 3.5 Service Pack 1

รายละเอียด

เวอร์ชั่น : 3.5
ชื่อไฟล์ :

  • NDP20SP2-KB958481-x86.exe ขนาด 8.6 MB
  • NDP30SP2-KB958483-x86.exe ขนาด 6.9 MB
  • NDP35SP1-KB958484-x86.exe ขนาด 1.4 MB

ความต้องการของระบบ

Windows Server 2003, Windows XP