วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is requiredวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับการติดตั้ง package ของ Python ที่มีการติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2015 ในเครื่องอยู่แล้ว ซึ่ง error ดังกล่าวมักจะพบเมื่องเราติดตั้ง package ต่างๆของ Python ทำให้ไม่สามารถ build package นั้นได้จึงเกิด error ขึ้นมาทำให้ติดตั้งไม่ได้

ตัวอย่าง ERROR

error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get in with “Microsoft Visual C++ Build Tools” : http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools

หรือ

error: Unable to find vcvarsall.bat

วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is required

 

วิธีการแก้ไข Microsoft Visual C++ 14.0 is required

1. เข้าไปที่ Programs & Features เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง Microsoft Visual Studio 2015 ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว โดยเลือกที่ Microsoft Visual Studio Community 2015 แล้วคลิ๊กขวา เลือก Change

สำหรับ Windows 8,8.1 = Settings > Control Panel > Programs & Features

วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is required

 

2. เมื่อเลือก Change เสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอ Initializing setup ให้รอสักครู่…

วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is required

 

3. เมื่อ Visual Studio 2015 เตรียมความพร้อมเสร็จแล้วจะมีปุ่ม Modify ให้กดปุ่ม Modify เพื่อแก้ไข Features

วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is required

 

4. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Features ให้เลือก Common Tools for Visual C++ 2015 แล้วกดปุ่ม Next

วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is required

 

5. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Selected features ให้กดปุ่ม UPDATE

วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is required

 

6. หลังจากกดปุ่ม UPDATE แล้ว Visual Studio ก็จะทำการติดตั้ง ให้รอสักครู่…

วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is required

 

7. หลังจากนั้นจะแสดงหน้าจอ Setup Completed! ให้กดปุ่ม Close เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่ม Features ให้สารมารถ Build Python ได้

วิธีแก้ไข Python : Microsoft Visual C++ 14.0 is required